اینجا اینترنت خط نمی دهد/ دنیای شاد «مشایخ» زیر یک درخت بلوط

دهستان مشایخ یکی از دهستان های استان هارمحال و بختیاری است که از داشتن اینترنت محروم است و دانش آموزان

بیشتر بخوانید