هکرها به ایمیل های حساس وزارت دادگستری آمریکا دست یافتند

هکرهای شرکت سولارویندز به برخی ایمیل‌های حساس وزارت دادگستری آمریکا نیز دسترسی یافته‌اند. البته مشخص نیست آیا رایانه‌های حاوی اطلاعات

بیشتر بخوانید