افتتاح نخستین دانشگاه مجازی ایران

رییس و عضو هیأت امنای علمی‌دانشگاه مهر البرز درباره تاسیس و اهمیت شناخت محدودیت کشور گفت: باعث خوشحالی ما است که موسسه آموزش عالی مهرالبرز به اولین دانشگاه یادگیری الکترونیکی در جمهوری اسلامی‌ایران تبدیل شده است.

به گزارش داتیکا به نقل از آی تی من، نشست ارتقای موسسه آموزش عالی مهرالبرز به دانشگاه با حضور کمال خرازی ریاست عضو هیأت امنای علمی‌این دانشگاه و خدایارابیلی رییس دانشگاه مهر البرز و رحیم عبادی بیانگذار و دبیر هیاتموسس و امنای این دانشگاه در مرکز پژوهش‌های صنعت نفت برگزار شد.

در ابتدای نشست رحیم عبادی درباره تاسیس این دانشگاه گفت: در مدت‌های اخیر در آموزش عالی دانشگاه متعددی در حوزه‌های مختلف وجود دارد، یکی از حوزه‌های جدید استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش بوده است. ما به اصطلاح آموزش مجازی می‌گوییم، اما مقداریپیشرفته تر است یک سیستم آموزش عالی است که بدون اینکه دانشجو در محل حضور یابد تمام کارهای تحصیلی به صورت مجازی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در ایران بعد از ۲۰ سال موسسه آموزشی مهر البرز دانشگاه غیر دولتی است، تبدیل به دانشگاه شده است و به عنوان اولین دانشگاه الکترونیکی درجمهوری اسلامی‌ایران شروع به کار کرده است.

وی درباره ظرفیت‌های دانشگاه مهرالبرز گفت: یکی از ظرفیت مطلوبیکه دانشگاه مهرالبرز دارد این است که برای افراد علاقمند به تحصیل در داخل کشور و خارج از کشور محدودیت‌های زمان و مکانی دیگر وجود ندارد، دانشجویان می‌توانند در هر مقطعی از جمله کارشناسی و کارشناسی ارشد، دکتری ادامه دهند، دانشگاه مهرالبرز دانشجویبین‌الملل نیز بدون محدودیت زمان و مکان پذیرش می‌کند و این اتفاق جدیدی در آموزش عالی کشور بوده است.

کمال خرازی رییس و عضو هیأت امنای علمی‌دانشگاه مهر البرز در باره دوره تاسیس و اهمیت شناخت محدودیت کشور خاطر نشان کرد: باعث خوشحالی ما است که موسسه آموزش عالی مهر البرز تبدیل به دانشگاه شده و اولین دانشگاه یادگیری الکترونیکی است. اساس ایندانشگاه در سال ۱۳۸۲ ایجاده شده است، در یک کلاس درسی تحت عنوان فناوری اطلاعات و مدیریت آموزش در‌دانشگاه تهران دانشجوی به نام ولی عبادی که ایشان این ایده را مطرح کرده‌اند، تا آنکه ما موسسه آموزش یادگیری الکترونیکی را تاسیس کنیم و با پشتکار ایشاناین کار را شروع کرده‌ایم و در مقاطع مختلف از اساتید مختلف دانشگاه تهران استفاده شد و امروزه هم دانشگاه مهرالبرز افتخار دارد که آقایالبرزی از اساتید برجسته دانشگاه تهران در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و مدیریت آموزشی پذیرفتن که مسئولیت این دانشگاه را برعهده بگیرند.

رییس عضو هیأت علمی‌در باره مزایای این دانشگاه گفت: یکی از شرایطی که ما در کار خود به عنوان سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم ایناست که تاسیس این دانشگاه یک کار فرهنگی و غیر انتفاعی و در کسب درآمد موسسین نباشد بلکه اگر درآمد داشته باشد برای توسعه دانشگاه خود است، شرط دوم انگیزه بالایی باشد برای ادامه پیگیریاین کار که خوشبختانه آقای عبادی که در ابتدا دست اندرکار این دانشگاه بوده‌اند، در انتقال موسسه آموزش عالی به علوم شناختی با پیگیری‌های مکررشان مراحل دشوار وزارت علوم را گذراندند تا مواردی که در کمسیون‌های مختلف و جلسات با افراد مختلف باید تصویب می‌شدانجام شود تا به شورای گسترش برسد و در آنجا تصمیم نهایی را بگیرند،پیگیری این کار بسیار وقت گیر و دشوار بود.

وی افزود: با این شرایط الحمدالله موسسه آموزش عالی شکل گرفت و تا به امروز حدود ۵ هزار نفر دانشجو تربیت شده و در۳۰رشته دانشجو پذیرشمی‌کنند.

خرازی درباره مزایای دانشگاه مهرالبرز گفت: دانشگاه مهرالبرز در هر زمان، مکان با هر رده سنی با هر شغلی پس از اینکه درکنکور شرکت کرده‌اند و بعد از انتخاب رشته می‌توانند در دفترچه انتخاب رشته خود را انتخاب‌کنند و وارد دانشگاه شوند. فناوری اطلاعات تحولات خیلی زیادیدر خوددیده است.

وی افزود: یکی از مزایای دیگر این دانشگاه این است که جنبه مادیندارد، شرایطی برای دانشجویانش فراهم کرده است که بهترین استفاده را انجام دهند. این دانشگاه در حال حاضر ۴ دانشکده دارد، در حوزه فناوریو اطلاعات، مدیریت و مهندسی، علوم انسانی که ریاست هر دانشکده رایکی از اساتید برجسته از دانشگاه‌های مختلف به عهده دارند.

وی درباره یادگیری الکترونیکی گفت: یکی از ابعاد که در شرایطیبتواند دانش اندوخت و تسهیلات زیادی را کسب کرد، اهمیت یادگیریالکترونیکی است؛ در دوره کرونا را شاهد بوده‌ایم مدارس و دانشگاه تعطیل بوده‌اند و نمی‌توانستیم اجازه دهیم که تحصیلات دانشجویان بهعقب بیفتد به خوبی روشن شد که ما می‌توانیم از امکانات الکترونیکیاستفاده کنیم تا بتوانیم دوره‌های حضوری را جبران کنیم، امروزه در دانشگاه‌ها و مدارس که حضوری هستند از امکانات الکترونیکی استفاده می‌کنند.

خرازی درباره کرسی دفتر منطقه‌ای آموزش الکترونیکی و راه اندازیکنسرسیوم دانشگاه‌های الکترونیکی کشور در مهر البرز گفت: از افتخاراتی که کرسی آموزش یادگیری الکترونیکی را در اختیار دارد برای یونسکو است.

در ادامه این نشست خدایار ابیلی رییس دانشگاه مهر البرز افزود: بنده به عنوان عضو هیات علمی‌دانشگاه تهران در دانشگاه مهر‌البرز و به عنوان یک مدرس وارد این دانشگاه شده‌ام، خوشحالم که در مهرالبرز یادگرفته‌امکه چگونه در فضای الکترونیکی تدریس‌کنم، به عنوان مدرس وارد شده‌ام و مشاوره کیفیت بوده‌ام دانشگاه غیر انتفاعی است، بیشترین وقت این دانشگاه صرف ارتقای کیفیت آموزشی می‌شود از نظر بستر الکترونیکی برای یاددهی ویادگیری دانشجویان الگوی بسیار خوبیبرای کشور است.

وی افزود: با توجه به پشتکار توانستم مجوز دانشگاه شدن را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بگیریم، وزارت علوم به ما این اجازه را نمی‌دادخیلی با فضای الکترونیکی آشنا نبوده‌اند و تفکر سنتی حاکم بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را می‌خواستند اعمال کنند که با ساختار اینمجموعه کار نمی‌کرد و خوشبختانه با تلاش شبانه روزی اعضای هیأتعلمی‌یک‌کار تیمی‌به اصطلاح دانشگاه شدن دانشگاه مهر البرز را جشن می‌گیریم.

• پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد
وی درباره پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد افزود: هر زمان دفترچه کارشناسی ارشد منتشر شود ما دانشجو می‌پذیریم، دانشگاه ما در ۴دانشکده و ۳۰ رشته دانشجو خواهد پذیرفت ظرفیت‌ بسیار خوبی است که افرادی که علاقه‌مند هستند با توجه به شغلی و سکونت، دانشگاه مهرالبرز از همه دانشگاه‌ها دیگر شهریه‌اش از همه جا متعادل منصفانه‌تر است.

افرادی که علاقه ‌مند هستند که در کنار کار تحصیل کنند این ظرفیت را دانشگاه ما در اختیار دانشجویان قرار داده است.

وی با توجه به بودجه این دانشگاه گفت: این دانشگاه کاملا غیر‌ دولتیاست و از طریق درآمد خود دانشگاه تأمین می‌شود، اصلا از دولت مبلغیدریافت نمی‌شود، همه درآمد دانشگاه مهرالبرز متکی بر درآمدهای داخلیاست. شهریه دانشگاه البرز در مقایسه با دانشگاه خصوصی دیگرگفت: ما از دانشگاه‌های دیگر کمتر شهریه دریافت می‌کنیم، یک سوم دانشگاه‌های دولتی و منصفانه ترین شهریه را داریم.

عبادی درباره تدابیر خود برای دانشجویان بین المللی افزود: تا به امروز در مقطع کارشناسی دانشجوی داشتیم اما در ارشد متاسفانه به دلیلاینکه همه با کنکور وارد می‌شوند این محدودیت است اخیرا اقدام کرده ایم که با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده بدون کنکور دانشجویان بینالملل را جذب کنیم.دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور و به ویژهبعد از این محرومیتی برای دختران افغانی پیش آمده است الان جزو برنامه‌های مهر البرز که برای مهر آینده بتوانیم به دانشجویان دختر افغانستانی خدمات دهیم.

وی گفت: مدل آموزشی مهرالبرز مدل آمیخته است، ما هم تولید محتوا انجام می‌دهیم که هیچ دانشگاهی این کار را انجام نمی‌دهد و جلسات مجازی با دانشجویان اساتید ما دستیار دارند ۲۴ ساعت در خدمت دانشجویان است.

وی با توجه به ارزیابی موسسات آموزش عالی گفت:‌ در سال ۱۴۰۰ ارزیابی ملی و کشوری ما داشته‌ایم که در آن ارزیابی دانشگاه‌هایدولتی و دانشگاه غیر دولتی محوریت حوزه الکترونیکی ارزیابی شد دانشگاه مهرالبرز رتبه اول رابه خود اختصاص داد با ۵ ستاره شده است، موفقیت ما از جهت در سطح کشور نمره ممتاز گرفته‌ایم.

برچسب‌ها :

مطالب مرتبط

آخرین مطالب : اخبار عمومی،فناوری اطلاعات

آخرین اخبار

فهرست