اخبار عمومی

دیوان عدالت رای بر عدم‌انحصارطلبی اسنپ‌فود داد

دیوان عدالت اداری رای شورای رقابت را در موضوع انحصارطلبی اسنپ‌فود بازنگری کرد و تصمیم بر ابطال آن گرفت. این دیوان تصمیم شورای رقابت را به دلیل عدم وجود مدارک و مستندات لازم برای اثبات اتهام‌ مذکور وارد ندانست.

به گزارش داتیکا مهرماه سال گذشته، شرکت چیلیوری شکایت خود را علیه شرکت اسنپ‌فود به اتهام «ایجاد انحصار در بازار سفارش آنلاین غذا» در شورای رقابت مطرح کرد. در رای اولیه شورای رقابت، بخشی از ادعاهای چیلیوری توسط شورای رقابت تایید و در نهایت رای به نفع آن صادر شد. اسنپ‌فود نیز پس از استماع حکم اولیه شورای رقابت ملزم به اجرای حکم صادره شد.

حال پس از گذشت یک سال، دیوان عدالت اداری، رای شورای رقابت را وارد ندانسته و بنا به تشخیص این سازمان، اسنپ‌فود هیچ گونه انحصاری بر بازار نداشته و شرایط رقابت سالم بوده است.

بنا بر رای این دیوان: «…طرف شکایت صرفا با توسل به اظهارات کلی و بدون ارائه مدارک و اسناد مثبت وقوع تخلف از سوی خواهان، مبادرت به صدور حکم نموده و هیچگونه مدرکی دال بر این موضوع وجود ندارد، لذا رای صادره واجد ایرادات شکلی و ماهوی موثر است.»

برچسب‌ها :

مطالب مرتبط

آخرین مطالب : اخبار عمومی

آخرین اخبار

فهرست