اخبار

هشداری بر عاقبت ترجیح منافع گروهی وجناحی بر منافع ملی

به گزارش داتیکا، سید حسین شریفی، رئیس هیات عامل مرکز تحقیقات قوانین و مقررات ایران در یادداشتی نوشت:

فقه اسلام مفتخر است که عقل را در کنار کتاب و سنت، راه وصول به شریعت می‌داند و برای فرار از تجهیل جامعه با درپیش گرفتن قواعد عقلی پشتوانه قوت فکری و  تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.

افعال سیاسی این روزهای جبهه اصول‌گرایی در انتخاب رییس محترم دیوان محاسبات به‌وضوح نشان می‌دهد روند منطق عقلی تفکر ، تحت‌الشعاع قرار گرفته و سلامت جریان تفکر در همین ابتدای فعالیت مجلس اصول‌گرا به خطر افتاده است که ضربات جبران‌ناپذیری برای آینده ایران عزیز در پی خواهد داشت. ترجیح منافع گروهی بر منافع ملی که هرچند گاهی در قوای سه گانه شاهد بروز وظهور آن هستیم که نه تنها با اصول اعتقادی ما سازگاری ندارد بلکه ازنگاهی عمیق تر در زمره رفتار شرک آلود قرار میگیرد وانتظار افکار عمومی از عقلا ومتدینین در مجلس اینست که اولا نسبت به جبران غفلت صورت گرفته اقدام نمایند وازین پس نیز نسبت به ترجیح مصالح ومنافع ملی بر منافع جناحی وگروهی مراقبت نمایند.

سخن بر سر آنست که سکان دیوان محاسبات کشور که مستلزم داشتن حداقل هایی از دانش و تجربه اداری- مالی، بودجه ای، درآمدی و هزینه ای در ساختار دولتی و آگاهی از قوانین حاکم بر آنهاست بر کدام منطق عقلی به بهانه تفکر جوان گرایی  این گونه تصمیم گیری نمایند.

در دستگاهی که کارشناسان آن افضل بر رئیس خود باشند، پویایی ، شکوفایی و نشاط کاری رخت نمی بندد؟ هیچ گمان کرده اید در این دستگاه نظارتی مهم ، رئیس دیوان طبعا در سیر رسیدگی ها علاوه بر ملاحظه گزارشها ، باید با تکیه بر دانش و اندوخته های فنی ،محاسباتی و علمی و آگاهی و اشراف بر قوانین حاکم بر آنها در ماهیت درآمدها و هزینه ها و درک صحیحی از تخلفات اظهار نظر نماید؟

تاریخ عملکرد جمهوری اسلامی با تاریخ عملکرد حاکمیت یک نظام اسلامی گره خورده است. پاسخ ما به این پرسش تاریخ که در انتخاب این مسئولیت خطیر نتوانستید بر احساسات قبیله‌گرایی غلبه کرده و در قواره این مسئولیت انتخاب کنید چه خواهد بود ؟!

مطالب مرتبط

آخرین مطالب : اخبار

آخرین اخبار

فهرست