اخبار عمومی

همشهری، روزنامه مردم یا ارگان صدیقی؟

✍️رضا غبیشاویروزنامه‌نگاری جدید
۱. صفحه اول همشهری ۴ فروردین، در حمایت از صدیقی در موضوع ادعای زمین خواری اوست. سوال: چرا همشهری باید از صدیقی در ادعای زمین خواری، حمایت کند؟ به چه دلیل؟ چه ارتباطی میان صدیقی و همشهری هست؟۲. یادداشت صفحه اول در حمایت از صدیقی و علیه پیگیری ادعای زمین خواری او، نوشته کیست؟ چرا بدون نام نویسنده منتشر شده؟ انتشار بی نام به معنی موضع و نظر روزنامه است. آیا روزنامه نگاران عضو همشهری موافق این نظرات هستند؟ ۳. در یادداشت، سقف احتمال، تخلف صدیقی اعلام شده. اگر ثابت شد صدیقی واقعا زمین خواری کرده چطور؟ زمین خواری جرم است. در این صورت همشهری شریک جرم صدیقی نخواهد بود؟اگر ثابت شد صدیقی جرم یا زمین خواری مرتکب شده تکلیف این صفحه اول و این موضع گیری همشهری چه می شود؟۴. اگر همشهری ادعای زمین خواری صدیقی و دفاعیات او و حوزه علمیه ازگل را بررسی کرده چرا نتایج آن را نمی گوید؟ اگر بررسی نکرده چگونه از یک طرف ماجرا (صدیقی) دفاع می کند؟۵. به جای عکس یک، طرح چهره صدیقی منتشر شده. چرا چهره ای مثبت از صدیقی کشیده شده؟ طراح کیست؟ چرا نام طراح منتشر نشده؟۶. چرا در مطلب همشهری، هیچ اشاره ای به اصل ماجرا نشده؟ چرا جزییات ادعای زمین خواری علیه صدیقی و دفاعیات او مطرح نشده؟هیچ اثری از کلمات زمین، حوزه علمیه، ازگل و … در متن نیست.۷. روزنامه همشهری متعلق به مردم تهران، شهرداری تهران و بخش عمومی است و با هزینه آنها منتشر می شود. چرا همشهری باید به بلندگوی تبلیغاتی حمایت از صدیقی تبدیل شود؟ در حالی که ادعای زمین خواری مربوط به شهر تهران است. ۸. ادعای زمین خواری صدیقی درباره زمینی در تهران است. انتظار می رفت روزنامه ارگان شهرداری تهران، بیش از بقیه پیگیری این ادعا باشد و تحقیق و بررسی کند. به ویژه با دسترسی هایی که به اسناد و مدارک دارد. احتمالا برای همشهری، حمایت از صدیقی مهم‌تر از پیگیری ادعای زمین خواری او در شهر تهران است.۹. چرا همشهری با این صفحه اول بدیهیات روزنامه نگاری را نادیده می گیرد و چوب حراج به اندک اعتبار و جایگاه خود می زند؟ جواب ساده است: همشهری نه روزنامه است و نه رسانه. همشهری کاتالوگ تبلیغات رنگی است که روزانه منتشر می شود. همشهری با این حرکت‌ حتی ارگان شهرداری تهران هم نیست.۱۰. آنچه در مطلب اصلی آمده طرح دلایل بی پایه و بی مبنا علیه پیگیری و بررسی ادعاهای تخلف و جرم چهره ها و مسوولان است.چنین مطلبی نه افتخاری دارد و نه ارزشی. یکی از وظایف رسانه بررسی و پیگیری ادعاهای فساد است. اینکه روزنامه ای چنین مطلبی منتشر کند از نوادر دنیای رسانه است.۱۱. اگر همشهری متعلق به بخش عمومی نبود و با هزینه مردم تهران چاپ نمی شد اصراری برای نقد آن وجود نداشت.

برچسب‌ها : ،،،

مطالب مرتبط

آخرین مطالب : اخبار عمومی

آخرین اخبار

فهرست