کمیسیون تنظیم مقررات تعرفه اتصال به مراکز تبادل داده را تصویب کرد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ضوابط و تعرفه ایجاد و اتصال به مراکز تبادل داده (IXP) را با هدف حمایت از توسعه محتوا و خدمات کاربردی داخلی، تصویب کرد.

به گزارش داتیکا به نقل از مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۱۰ خود در راستای طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی و با هدف حمایت از توسعه محتوا و خدمات کاربردی داخلی، ضوابط و تعرفه ایجاد و اتصال به مراکز تبادل داده را تصویب کرد.

مطابق این مصوبه که جایگزین مصوبه شماره ۲۱۴ این کمیسیون مربوط به سال ۹۴ می‌شود، هزینه اتصال اولیه به مراکز تبادل داده که فقط یک بار در هنگام راه اندازی اخذ می‌شود ۲۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شده که مراکز تبادل داده را متناسب با طراحی هسته شبکه ملی اطلاعات ایجاد و نگهداری کند.

اتصال به مراکز تبادل داده شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت غیر انحصاری و اختیاری خواهد بود.

اتصال مراکز داده دارای گواهی رتبه بندی از سازمان فناوری اطلاعات ایران، به مرکز تبادل داده شرکت ارتباطات زیرساخت رایگان خواهد بود.

همچنین براساس این ضوابط، ایجاد مراکز تبادل داده توسط اشخاص حقوقی ایرانی ثبت شده در چارچوب قانون و خارج از محدوده شبکه مادر مخابراتی، مجاز است.

اتصال به مراکز تبادل داده صرفاً برای اشخاص حقوقی ایرانی که در چارچوب قانون ثبت شده و دارای شماره سامانه خودگردان (AS) هستند، مجاز است.

سقف تعرفه اتصال به مراکز تبادل داده در این جدول آمده است.

Port.PNG

هزینه‌های ارتباطی برای اتصال به مراکز تبادل داده و تبادل ترافیک بین مراکز مذکور، در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر عهده شخص حقوقی است.

در صورتی که شخص حقوقی منصوب شده به یک مرکز تبادل داده، درخواست جابجایی پورت از یک مرکز تبادل داده به یک مرکز تبادل داده دیگر از همان ارائه کننده خدمات مراکز تبادل داده را داشته باشد، مشمول هزینه اتصال اولیه نخواهد بود.

مطالب مرتبط

آخرین مطالب : اخبار عمومی،فناوری اطلاعات

آخرین اخبار

فهرست