پژوهش ارتباطی

کناره بگیر و از تنهایی نترس

ثورو جایی گفته است خدا تنهاست، اما شیطان همیشه لشکری به همراه خود دارد. او، که همۀ عمر ستایندۀ پرشور خلوت بود، اعتقاد داشت در شلوغی و همهمه جوهرۀ انسان از دست می‌رود. اما ثورو در خلوت‌گزینی تنها نبود، چرا که از گذشته‌های دور چهره‌های بسیاری تزکیه و تعالی روح، همنشینی با خداوند، غرق‌شدن در طبیعت و آشتی با صحرای درونیِ خودشان را در خلوت جست‌و‌جو کرده‌اند، چیزی که این روزها زیر هجوم شبکه‌های اجتماعی دسترسی‌ناپذیرتر از همیشه شده است.

برچسب‌ها : ،،،،

مطالب مرتبط

آخرین مطالب : پژوهش ارتباطی

آخرین اخبار

فهرست