اخبار

سند تنظیم روابط حوزه مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی تصویب شد

با مصوبه جدید مرکز ملی فضای مجازی پلتفرم‌ها تنها باید به یک تنظیم‌گر پاسخگو باشند.

داتیکا-کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای، سند تنظیم روابط حوزه مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی را تصویب کرد. طبق این مصوبه پلتفرم‌ها باید به یک تنظیم‌گر پاسخگو باشند.

به گزارش «فن‌زی» در خبری که روی سایت مرکز ملی فضای مجازی در این خصوص قرار گرفته جزییاتی در مورد این سند منتشر نشده است، اما تاکید شده که این سند به منظور «رفع تشتت ارتباطی تصمیم‌گیران و متولیان حاکمیتی با سکوها بوده و در طراحی فرآیندها تلاش شده که سکوها صرفا با تنظیم‌گر بخشی خود در ارتباط بوده و به آن‌ها پاسخگو باشند.»

همچنین تاکید شده که این سند در راستای تضمین آزادی‌های مردم در چارچوب قانون در حوزه استفاده از سکوهای فضای مجازی و حمایت از حقوق مردم تهیه و توسط کمیسیون عالی مصوب شده است.

آنطور که در این خبر آمده است، سند تنظیم روابط حوزه مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی، پیش از این در سه جلسه متوالی در کمیسیون مذکور و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف مورد بررسی دقیق قرار گرفته بود که در نهایت پس از بحث و بررسی نهایی مورد تصویب اعضا قرار گرفته است.

برچسب‌ها : ،،

مطالب مرتبط

آخرین مطالب : اخبار

آخرین اخبار

فهرست