حبس و جزای نقدی در انتظار تبلیغ کنندگان شرط بندی

نمایندگان مجلس هر شخصی که قماربازی، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت کند، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم کردند.

به گزارش داتیکا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، ماده ۵ این طرح را با ۱۷۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۵ این طرح، ماده ۷۰۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
الف- هر شخص، در قمارخانه یا مرکز شرط‌بندی یا مرکز بخت‌آزمایی قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایرکردن قمارخانه، مرکز شرط‌بندی و بخت‌آزمایی معاونت نماید به یکی از مجازات‌های درجه پنج به استثنای حبس محکوم می‌شود.

ب- هر شخص، قماربازی، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.

ج- اعمال مجرمانه مذکور در مواد (۷۰۵ تا ۷۱۱) این قانون که با استفاده از کارت و حساب بانکی و درگاه بانکی هر شخص انجام می‌شود، منتسب به صاحب آن است و وی به مجازات مقرر برای آن جرم محکوم می‌شود. مگر آنکه اثبات شود صاحب کارت و حساب بانکی و درگاه بانکی از اعمال مجرمانه آگاه نبوده که در این صورت علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصله، به مدت یک تا دوسال از دریافت خدمات بانکی شامل استفاده از کارت بانکی و خدمات بانکداری الکترونیک محروم می‌شود.

د- در صورت ارتکاب جرایم مذکور در مواد (۷۰۵ تا ۷۱۱) این قانون با استفاده از ارز‌های الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.»

مطالب مرتبط

آخرین مطالب : اخبار عمومی،فناوری اطلاعات

آخرین اخبار

فهرست